HỆ TƯỚNG TẠI CHIẾN TƯỚNG TAM QUỐC

Thời chiến loạn lạc, anh hùng nổi lên tầng tầng lớp lớp. Cổ nhân có câu: Biết người biết ta, trăm trận không bại. Bài viết này sẽ giúp chúa công hiểu rõ hơn về vai trò và thuộc tính của các tướng lĩnh trong thế giới Chiến Tướng Tam Quốc. 

Chúa công thân mến!

Hệ thống tướng trong Chiến Tướng Tam Quốc có thể chia theo các nhóm sau:

- Phân chia theo Quốc Gia: Ngụy, Thục, Ngô và Quần.

- Phân chia theo binh chủng: Bộ, Thương, Kỵ, Nỏ và Cung.

Chỉ số cơ bản của Tướng gồm: Võ, Dũng và Mưu. Ngoài ra mỗi loại tướng còn có thêm các chỉ số như Bạo Kích, Kháng, Né, Chính Xác, Bạo Thương và Kháng Bạo Thương.

Các tướng thống lĩnh Bộ Binh sẽ mang ký hiệu:

Các tướng thống lĩnh Kỵ Binh sẽ mang ký hiệu:

Các tướng thống lĩnh Thương Binh sẽ mang ký hiệu:

Các tướng thống lĩnh Cung Binh sẽ mang ký hiệu:

Các tướng thống lĩnh Nỏ Binh sẽ mang ký hiệu:

Chúa Công hãy chú ý lựa chọn những danh tướng mạnh mẽ nhất để nâng cao chiến lực nhé.

Nếu có vấn đề hoặc thắc mắc cần giải đáp, Chúa công vui lòng liên hệ về Fanpage Chiến Tướng Tam Quốc để được Ngọc Nhi hỗ trợ kịp thời. Rất vui được đồng hành cùng chúa công.