08-10-2021

Đôi lời tâm sự cùng chặng đường 3 tháng - Ngọc Nhi

Vài lời cùng Ngọc Nhi trong chặng đường 3 tháng đồng hành cùng Chiến Tướng Tam Quốc
08-10-2021

Đôi lời tâm sự cùng chặng đường 3 tháng - Ngọc Nhi

Vài lời cùng Ngọc Nhi trong chặng đường 3 tháng Chiến Tướng Tam Quốc ra mắt đến các chúa công.
18-07-2021

[GÓC VINH DANH] CAO THỦ ĐẦU TIÊN CHẠM MỐC VIP13 ALIBABA02

ALIBABA02 - Chúa công đầu tiên chạm đến thành tựu VIP13 của Chiến Tướng Tam Quốc
27-06-2021

RA MẮT GROUP CỘNG ĐỒNG CHÍNH THỨC CHIẾN TƯỚNG TAM QUỐC

Chiến Tướng Tam Quốc ra mắt cộng đồng chính thức tại Facebook.  
27-06-2021

RA MẮT TEASER CHIẾN TƯỚNG TAM QUỐC

Trang Teaser chính thức của Chiến Tướng Tam Quốc đã ra mắt cộng đồng chúa công. Các chúa công có thể tham gia báo danh tại Teaser để nhận quà nhé.
27-06-2021

CÔNG BỐ TRAILER CHÍNH THỨC CHIẾN TƯỚNG TAM QUỐC

Trailer Chính thức của trò chơi Chiến Tướng Tam Quốc - Siêu phẩm Chiến thuật SLG 2021
24-06-2021

CÔNG BỐ MỞ TẢI GAME

Công bố mở tải game Chiến Tướng Tam Quốc.
24-06-2021

CÔNG BỐ LỘ TRÌNH RA MẮT CHIẾN TƯỚNG TAM QUỐC

LỘ TRÌNH RA MẮT CHÍNH THỨC CỦA CHIẾN TƯỚNG TAM QUỐC - SIÊU PHẨM CHIẾN THUẬT SLG 2021